Malazgirt Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS

Personel

Ferid UMULĞAN
Genel Sekreter Vekili


Burak KARAASLAN
Ziraat Mühendisi


Erhan DAŞ
Memur


Erdoğan ÇAKAN
Hizmetli